Dogifesto

שנלחץ אוזניים?

אתה כלב. חברו הטוב ביותר של האדם. אתה מוציא מאיתנו את המיטב. אתה מעניק לנו אהבה שאינה תלויה בדבר, למרות שיש לנו רק שתי רגליים ואנחנו נוטים לחשוב יותר מדי, על הכל. אנחנו חייבים לך. אז הנה ההבטחה שלנו. אנחנו מבטיחים לך בריאות. המוצרים שלנו עשויים מרכיבים טבעיים בלבד. אנחנו מבטיחים לך עולם טוב יותר, בית טוב יותר. אנחנו לא מתפשרים, ולעולם לא נתפשר, על נוהלי עבודה ברי-קיימא. ואנחנו מבטיחים לך אושר.

אם יש עצם אחת ששנינו אוהבים, זו העצם המצחיקה. אנחנו חושבים שזו העצם החשובה ביותר מכולן.

אנחנו אוהבים אותך. ונעשה ככל שביכולתנו כדי לגרום לך לאהוב אותנו.