ดูขนาดที่เหมาะสมสำหรับสุนัข

ดูขนาดที่เหมาะสมสำหรับสุนัข

whimzees-feeding-guidelines-INT-2018

 

คู่มือการให้อาหาร

ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงของเรา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสุนัขและเจ้าของ เพื่อสุขภาพที่ดีและสร้างความสนุกสนาน //
ควรให้ตามขนาดที่เหมาะสมวันละหนึ่งครั้ง /
ไม่เหมาะสำหรับสุนัขที่มีอายุต่ำกว่า 9 เดือน /
เลือกขนาดที่เหมาะสมสำหรับสุนัข /
ไม่เหมาะสำหรับสุนัขที่มีน้ำหนักต่ำกว่า 5 ปอนด์ /
ให้น้ำสะอาดแก่สุนัขเสมอ /
// เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถรับประทานได้ จึงควรตรวจดูว่าสุนัขเคี้ยวอย่างถูกต้อง การกลืนโดยไม่เคี้ยวอาจทำให้สุนัขได้รับอันตรายถึงชีวิตได้

This website stores cookies on your computer to improve the website experience and improve our personalized services to you. To find out more about these cookies and our privacy processes please see our privacy policy. By clicking Accept you are granting permission for us to store this cookie. If you do not want us to install this cookie please close your browser window now.