ดูขนาดที่เหมาะสมสำหรับสุนัข

ดูขนาดที่เหมาะสมสำหรับสุนัข

whimzees-feeding-guidelines-INT-2018

 

คู่มือการให้อาหาร

ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงของเรา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสุนัขและเจ้าของ เพื่อสุขภาพที่ดีและสร้างความสนุกสนาน //
ควรให้ตามขนาดที่เหมาะสมวันละหนึ่งครั้ง /
ไม่เหมาะสำหรับสุนัขที่มีอายุต่ำกว่า 9 เดือน /
เลือกขนาดที่เหมาะสมสำหรับสุนัข /
ไม่เหมาะสำหรับสุนัขที่มีน้ำหนักต่ำกว่า 5 ปอนด์ /
ให้น้ำสะอาดแก่สุนัขเสมอ /
// เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถรับประทานได้ จึงควรตรวจดูว่าสุนัขเคี้ยวอย่างถูกต้อง การกลืนโดยไม่เคี้ยวอาจทำให้สุนัขได้รับอันตรายถึงชีวิตได้