เกี่ยวกับเร


วิมซีส์ทำให้ดีขึ้น


 
about-img-1

เราเป็นบริษัทสำหรับผู้รักสุนัข รักมนุษย์ และรักโลก เราสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ดีต่อสุขภาพ และสนุกสำหรับสุนัข ด้วยแนวทางที่รับผิดชอบต่อสังคมและยั่งยืน

 

ด้วยความเอาใจใส่

คุณภาพดีที่สุด:

ส่วนผสมที่ดีที่สุด ได้มาตรฐานสูงสุดในการผลิต

นวัตกรรมใหม่ของเรา:

เราสร้างนวัตกรรม ทุกวัน ทั้งในผลิตภัณฑ์และการผลิต

ครอบครัวและเพื่อนของเรา:

ทุกสิ่งที่เราทำเพื่อคุณและสุนัขของคุณ…ดีที่สุดและมีคุณค่าที่สุดเท่านั้น

สิ่งแวดล้อมของเรา:

ประหยัดพลังงาน นำกลับมาใช้ใหม่ และจัดการของเสีย…เราจริงใจในเรื่องนี้

 
about-img-2

เพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์สมควรที่จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด / สามารถหาวิมซีส์สูตรเคี้ยวสำหรับสุนัขได้ที่เพ็ตโก้ (Petco) สินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง และร้า้นค้าปลีกสำหรับขายสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง

 

This website stores cookies on your computer to improve the website experience and improve our personalized services to you. To find out more about these cookies and our privacy processes please see our privacy policy. By clicking Accept you are granting permission for us to store this cookie. If you do not want us to install this cookie please close your browser window now.