เกี่ยวกับเร


วิมซีส์ทำให้ดีขึ้น


 
about-img-1

เราเป็นบริษัทสำหรับผู้รักสุนัข รักมนุษย์ และรักโลก เราสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ดีต่อสุขภาพ และสนุกสำหรับสุนัข ด้วยแนวทางที่รับผิดชอบต่อสังคมและยั่งยืน

 

ด้วยความเอาใจใส่

คุณภาพดีที่สุด:

ส่วนผสมที่ดีที่สุด ได้มาตรฐานสูงสุดในการผลิต

นวัตกรรมใหม่ของเรา:

เราสร้างนวัตกรรม ทุกวัน ทั้งในผลิตภัณฑ์และการผลิต

ครอบครัวและเพื่อนของเรา:

ทุกสิ่งที่เราทำเพื่อคุณและสุนัขของคุณ…ดีที่สุดและมีคุณค่าที่สุดเท่านั้น

สิ่งแวดล้อมของเรา:

ประหยัดพลังงาน นำกลับมาใช้ใหม่ และจัดการของเสีย…เราจริงใจในเรื่องนี้

 
about-img-2

เพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์สมควรที่จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด / สามารถหาวิมซีส์สูตรเคี้ยวสำหรับสุนัขได้ที่เพ็ตโก้ (Petco) สินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง และร้า้นค้าปลีกสำหรับขายสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง